SARAJEVO – Pres-konferencija Građanskog saveza, tema spajanje s Liberalnim savezom