SARAJEVO – U organizaciji Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) prezentovana nova inicijativa za pronalaženje skrivenih grobnica