SARAJEVO – Pres-konferencija “Da li su javne nabavke javne i u BiH?”