SARAJEVO – Pres-konferencija Socijaldemokratske partije (SDP) BiH o organizacionom i kadrovskom jačanju SDP-a u Republici Srpskoj