SARAJEVO – Obilježavanje završetka Twinning light projekta ”Podrška administrativnim strukturama za poslove integracija u EU parlamenata u BiH”.